Δικαιώματα Υπαναχώρησης - Συστήματα Πυρασφάλειας & Πυροπροστασίας | Pieria Fire

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας, κατά περίπτωση:
  • σε περίπτωση σύμβασης πώλησης, από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.
  • σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά αγαθά παραγγελθέντα με μια παραγγελία και παραδιδόμενα χωριστά, από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.
  • σε περίπτωση σύμβασης που αφορά την προμήθεια ενός αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια, από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου.
  • σε περίπτωση σύμβασης τακτικής προμήθειας αγαθών για καθορισμένο χρονικό διάστημα, από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος προμήθειες αγαθών, δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • προμήθειες αγαθών, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά της υπαναχώρησης μόλις η προμήθεια αγαθών εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή
  • την προμήθεια αγαθών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης
  • την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων
  • την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα
  • την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση
  • την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία ή στην ίδια συσκευασία.
Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε απευθείας τον πωλητή (PIERIA FIRE) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση πώλησης που συνήψατε με αυτόν με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πιο κάτω υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.
Δείτε το υπόδειγμα πατώντας  εδώ.
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.
Συνέπειες της υπαναχώρησης
Εάν υπαναχωρήσετε από την σύμβαση πώλησης που συνήψατε, ο πωλητής υποχρεούται να σας επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που ο πωλητής προσφέρει), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο πωλητής θα πληροφορηθεί την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την μεταξύ σας σύμβαση. Ο πωλητής θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Ο πωλητής δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά στην αρχική τους κατάσταση ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά στην αρχική τους κατάσταση, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε απευθείας στον πωλητή με τον οποίο συνήψατε τη σύμβαση πώλησης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την μεταξύ σας σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Επιστροφή στο περιεχόμενο